بِــــــسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـــمِ

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG DI STIKOM MUHAMMADIYAH BATAM - RAIH MASA DEPANMU BERSAMA STIKOM MUHAMMADIYAH BATAM - TERDEPAN - MODEREN - DAN - ISLAMI, - KALAU ADA KRITIKAN YANG MEMBANGUN SILAKAN DIKIRIMKAN KE KAMI - DAN TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

PILIH MENU

Sabtu, 23 Agustus 2014

MAQAM DIRI          Pada diri peribadi seorang manusia terdapat “tempat” yang disebut ” maqam diri”. Tempat ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab apabila sebuah maqam tersebut tidak pernah kita kunjungi atau tidak pernah kita perdulikan maka bencanalah yang akan melanda diri peribadi baik di dunia maupun di  akhirat.
          Kita selalu berjiarah ke maqam kuburan orang lain, sementara maqam diri sendiri tidak pernah di jiarahi tentu naif jadinya. Makam orang lain kita buat bersih tanpa rumput sama sekali, namun disayangkan maqam peribadi karena tidak pernah dijiarahi kondisinya penuh rumput belukar sehingga dipastikan bersemayam segala binatang melata yang berbisa, ironisnya.
Mengapa Demikian?
Iblis laknatulloh telah besumpah dihadapan Allah bahwa Dia tidak akan pernah tunduk kepada adam, bahkan saking antipatinya Iblis akan terus menggoda Adam dan anak cucu Adam dengan misi menyesatkan / menjerumuskan ke lembah nista dan menjadikan koloni sesat.
Dimanakah Mereka Bersemayam Dan Berkuasa?
 • Didalam wadah maksiat mereka bersemayam.
 • Didalam wadah Amarah mereka bersemayam,
 • Didalam wadah takabbur mereka bertengger,
 • dan banyak lagi tempat mereka dapat membangun kerajaannya.
Makanya jangan heran apabila pada diri peribadi seorang manusia akan terkandung sifat-sifat tercela yang mengotori jiwa seperti:
 • Hasad atau Iri hati
 • Haqad atau Dengki / benci
 • Suuzzan atau Prasangka buruk
 • Kibir atau Sombong
 • Ujub atau Merasa sempurna diri dari orang lain
 • Riya atau Mempamerkan kelebihan
 • Suma’ atau Cari-cari nama atau kemashuran
 • Bukhul atau Kikir
 • Hubbul mal atau Cinta kebendaan
 • Tafahur atau Membanggakan diri
 • Ghadab atau Pemarah
 • Qhibah atau Pengupat
 • Namimah atau Bicara ngelantur dibelakang orang
 • Kijib atau Dusta
 • Khianat atau Munafik
 • Dan sebagainya
Subhanallah…Istananya adalah diri peribadi seorang manusia.
Lantas Masuk Iblis Melalui Apa?
Melalui mata mereka merasuk, melalui telinga mereka menusuk, melalui hidung mereka berjalan, melalui mulut mereka berkendaraan dengan kencangnya. Dan seterusnya segala lubang ditubuh seseorang jadi sarana masuknya iblis keistana.
 • Mulut jalan masuk memakai kendaraan dusta dan qhibah
 • Mata jalan masuk memakai kendaraan melihat yang haram
 • Telinga jalan masuk kendaraan biasa mendengar cerita kosong
 • Hidung jalan masuk kendaraan biasa menimbulkan rasa benci
 • Tangan jalan masuk kendaraan merusak
 • Kaki jalan masuk kendaraan biasa berjalan berbuat maksiat
 • Perut jalan masuk biasa diisi makanan haram
 • Kemaluan dan dubur jalan masuk syahwat juga berjina
Apabila iblis  sudah bersemayam didiri seseorang maka celakalah…!!! Mereka akan berkuasa terhadap segala tingkah laku seseorang sebagai Pilot.
Begitu Pentingkah Maqam Itu Diketahui?
Lebih penting dari tidur, Lebih penting dari makan.
 
Mengapa Begitu Penting?
Apabila maqam tersebut dijadikan istana oleh iblis sebagai tempat bersemayam maka hancurlah dan celakalah diri seseorang dari dunia sampai akhirat….Nauzubillah!!!
Adapun makam diri 7 (tujuh) peribadi  seorang manusia adalah:

1. Maqam Qalbi
2. Maqam Roh
3. Maqam Sirri
4. Maqam Khafi
5. Maqam Akhfa
6. Maqam Nafsun Natiqa
7. Maqam Kullu Jasad

Ringkasnya sebagai berikut:

          Letaknya dua jari dibawah susu kiri, tepatnya berada pada Jantung jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan kemusrikan, kekafiran, ketahyulan dan sifat-sifat iblis dan inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Iman, Islam, tauhid, ma’rifah pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

2. Maqam Roh  
          Letaknya dua jari dibawah susu kanan, tepatnya berada pada Rabu jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Bahimiyah (Sifat biunatang jinak)  dan sifat-sifat menuruti hawa nafsu. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Sabar tawakkal pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

3. Maqam Sirri  
          Letaknya dua jari diatas  susu kiri, tepatnya berada pada Paru-paru  jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Syabiyah (sifat binatang buas) yaitu  sifat pemarah, pendendam, dhalim dan aniaya. maka inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Kasih sayang juga ramah tamah pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

4. Maqam Khafi 
          Letaknya dua jari diatas susu kanan, tepatnya berada pada Limpa jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan hjasad, dengki juga khianat dan sifat-sifat iblis yang tercela ini membawa kecelakaan dunia akhirat. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Kebaikan dan sifat syukur pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.
5. Maqam Akhfa 
          Letaknya ditengah dada, tepatnya berada pada empedu jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan ria, takabur, sombong, ujub, dan sama’ atau mempamerkan kebaikan diri. Sifat-sifat iblis inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah Ikhlas, khusyu’, tadarru tafakkur pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.
6. Maqam Nafsun Natiqa  
          Letaknya diantara kening, tepatnya berada pada pikiran jasmani. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan nafsu amarah yang senantiasa mendorong orang untuk melakukan kejahatan tidak berperikamunisiaan, sifat ini juga selalu biang penghambat dalam meciptakan perbaikan masyarakat, juga sifat banyak hayalan dan panjang angan-angan. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Sifat tentram dan pikiran tenang  pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.
7. Maqam Kullu Jasad Maqam Kullu Jasad
         Letaknya ada dua (1) di pusat (2) di ubun-ubun, tepatnya meliputi seluruh tubuh. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan gahflah atau sifat kejahilan, kebendaan, kelalaian atau alfa. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori makam tersebut. Sejatinya makam ini adalah tempat Ilmu dan amal pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji tadi akan bertukar menjadi Pilot.
Dengan Apa Peribadi Seorang Membersihkan Maqam Diri Yang Kotor…?
Sabda Rasululloh SAW:


Untuk membersihkan kotornya makam diri adalah dengan Dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Disini kita memakai pembersihnya dengan Asma’ Allah atau Nama Allah. dibaca: “Allah-Allah” pada setiap makam.
Allah SWT Berfirman Dalam Al Qur’an Surat Al-Furqan-70:


1. Maqam Qalbi: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x
2. Maqam Roh: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x
3. Maqam Sirri: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x
4. Maqam Khafi: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000x
5. Maqam Akhfa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x
6. Maqam Nafsun Natiqa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x
7. Maqam Kullu Jasad: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x Sampai tak dapat dihitung.

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Asysyam ayat 7-10: