بِــــــسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـــمِ

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG DI STIKOM MUHAMMADIYAH BATAM - RAIH MASA DEPANMU BERSAMA STIKOM MUHAMMADIYAH BATAM - TERDEPAN - MODEREN - DAN - ISLAMI, - KALAU ADA KRITIKAN YANG MEMBANGUN SILAKAN DIKIRIMKAN KE KAMI - DAN TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Selasa, 17 Februari 2015

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ILMU HAKEKAT USUL DIRI 2** Cahaya **
Allah itu cahaya, dan yang lain dari Dia tidak ada cahaya.
Setiap cahaya adalah Dia, dan cahaya keseluruhan adalah Dia juga.

Cahaya itu adalah sesuatu yang men-dzahirkan atau yang menampakkan yang lain atau lebih tinggi lagi yaitu sesuatu yang dengannya dan untuknya yang lain di-dzahirkan bahkan lebih tinggi dari itu lagi yaitu sesuatu yang dengannya untuk dirinya dan dirinya yang lain ter-dzahirkan.

Cahaya yang sebenarnya ialah sesuatu yang dengannya, untuknya, dan diri yang lain itu ter-dzahirkan atau ternampakan.
Cahaya ialah yang bercahaya dengan sendirinya.
Cahaya itu timbul dalam dirinya, dari dirinya dan untuk dirinya.
Cahaya tidak datang dari sumber yang lain.
Cahaya yang demikian itu tidak lain tidak bukan hanya Allah saja.
Bahwa langit dan bumi ini dipenuhi oleh cahaya, ada dua peringkat cahaya, yaitu pandangan mata dan pandangan akal.
Cahaya yang pertama itu ialah apa yang kita lihat di langit seperti matahari, bulan dan bintang, dan apa yang kita lihat di bumi, seperti cahaya yang menerangi seluruh muka bumi, yang menampakkan semua warna dan bentuk, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya, dan jika tiada cahaya ini maka tidaklah kita melihat warna, atau tidak ada warna.
Tiap-tiap bentuk dan ukuran besar atau kecil yang terlihat oleh kita adalah diketahui oleh warna, dan tidak mungkin melihatnya tanpa warna.
Berkenaan cahaya Akal, maka ‘Alam tinggi’ itu dipenuhi oleh cahaya itu, yaitu seperti kejadian Malaikat, dan ‘Alam rendah’ ini pun dipenuhi oleh cahaya itu yaitu seperti hidup (Nyawa) binatang dan hidup manusia.
Susunan atau keadaan Alam rendah ini didzahirkan dengan cahaya Malaikat.
Inilah susunan atau keadaan yang disebut oleh Allah;
“Dialah yang membentuk kamu dari tanah, dan menampakkan kamu di permukaan bumi, dan Dia menjadikan kamu sebagai Khalifah”

Bahwa seluruh alam ini dipenuhi oleh cahaya pandangan dzahir dan cahaya Akal Batin, dan juga cahaya-cahaya tingkat rendah ini dipancarkan atau dikeluarkan dari satu kepada yang lain. seperti cahaya yang keluar dan muncul dari sebuah lampu, sementara lampu itu sendiri ialah cahaya
Cahaya Kenabian yang tinggi. Ruh-ruh Kenabian itu dinyalakan dari Ruh-ruh yang tinggi, seperti lampu dinyalakan api tadi, dan ruh-ruh yang tinggi ini dinyalakan dari satu kepada yang lain.
Susunan ini adalah bertingkat-tingkat keatas. Semua ini naik, dan naik ke atas sampai ke cahaya diatas segala cahaya. Sumber dan puncak segala cahaya yaitu Allah.
Semua cahaya-cahaya lain adalah pinjaman dari Allah dan Dialah cahaya sebenarnya. segalanya datang dari cahayaNya, bahkan Dialah segala-galanya.
Dialah yang sebenarnya ada. Tiada cahaya kecuali Dia. Cahaya yang lain hanya cahaya wajah yang menyertaiNya, bukan timbul dari diri mereka sendiri. dengan demikian, wajah dan segala sesuatunya menghadap kepada Dia
Firman Allah; “Kemana saja mereka memalingkan muka, di situ ada Wajah Allah”.
Tiada Tuhan selain Dia, karena perkataan “TUHAN” itu menunjukkan sesuatu yang kepada Nya semua muka menghadap dalam ibadah dan dalam penyaksian Dialah Tuhan.
Saya (Imam Ghazali) mengartikan muka atau wajah manusia adalah hati manusia, karena hati itulah cahaya dan Ruh.
Bahkan sebagaimana; “TIADA YANG DISEMBAH MELAINKAN DIA”, maka begitulah juga ; “TIADA YANG MENYEMBAH SELAIN DIA”, karena perkataan “DIA” itu membawa maksud sesuatu yang boleh ditunjuk
Tetapi dalam tiap-tiap peristiwa dan keadaan kita boleh menunjuk saja.
Setiap kali menunjuk sesuatu, tunjukkan itu pada hakekatnya adalah kepada Dia, meskipun tidak sadar oleh karena ketidak tahuan tentang hakekat dari segala hakekat,
Seseorang itu tidak mungkin menunjuk cahaya matahari, tetapi boleh menunjuk matahari.
Maka begitu juga halnya dengan hubungan semua makhluk dengan Allah.
Perumpamaan hubungan makhluk dengan Allah adalah seperti hubungan cahaya matahari dengan matahari.
Oleh karena itu, ucapan “TIADA TUHAN SELAIN ALLAH” adalah ucapan Tauhid kebanyakan orang.
Tetapi ucapan tauhid sedikit orang (yang mempunyai Makrifat) ialah “TIDAK ADA DIA MELAINKAN DIA”.
Yang pertama untuk orang awam, dan yang kedua itu untuk “orang khusus”.
Yang kedua itu lebih benar, lebih tepat dan lebih sesuai. sudah sewajarnya orang yang mengucap demikian itu memasuki Alam Keesaan (Uluhiyah) dan Ketunggalan yang Maha suci dan Mutlak, Kerajaan Yang Maha Esa dan Maha Tunggal, dan inilah peringkat atau kedudukan terkahir kenaikkan manusia. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu lagi. karena “NAIK” itu melibatkan banyak tingkatan seperti melibatkan dua tingkatan naik “DARI” dan naik “KE”.
Apabila jumlahnya tingkatannya telah lenyap, maka berdirilah Keesaan.
Perbandingan tidak ada lagi, semua isyarat atau pengucapan dari “SINI” ke “SANA” pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi “TINGGI” atau “RENDAH”. Tidak ada “ATAS” atau “BAWAH”.
Dalam tingkatan tersebut, naik ke atas lagi bagi Ruh, tidak mungkin, karena tidak ada lebih tinggi daripada yang Paling tinggi.
Tidak ada tingkat-tingkat di samping Esa dan Tunggal.
Di sini tingkatan telah habis.
Tidak ada kenaikkan ‘Mikraj’ lagi untuk jiwa dan ruh.
Jika ada pun, itu adalah “Pertukaran disini”.
Maka pertukaran itu ialah “Turun ke langit yang paling rendah” cahayanya dari atas turun kebawah, karena yang paling tinggi itu, meskipun tidak ada lebih tinggi lagi dari tingkat itu, tetapi ada yang rendah. Inilah matlumat (tempat paling tinggi) dari segala matlumat.
Tempat paling tinggi ialah matlumat terakhir yang dicari oleh ruh, yang diketahui oleh mereka yang tahu dan kenal saja, tetapi dinafikan oleh mereka yang tidak tahu. Ini termasuk dalam bidang Ilmu Tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang yang mempunyai Makrifat.
Sekiranya mereka menceritakan ilmu ini, maka ia akan dinafikan oleh orang-orang yang ‘jahil’ tentang Allah.
Tidak ada salahnya orang-orang yang mempunyai Makrifat ini menyebut; “Turun ke langit yang paling rendah” yaitu turunnya seorang malaikat, meskipun seorang daripada mereka itu telah tuduh membuat keterangan yag kurang wajar.
Dia tenggelam dalam Keesaan Allah, dan berkata, bahwa Allah telah “Turun ke langit paling rendah” bahwa penurunan ini adalah penurunannya, diibaratkan kepada cara-cara keadaan Alam dzohir, maka digunakan perumpamaan tersebut.
Dia (orang yang tenggelam dalam Keesaan Allah itu) itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Muhammad saw.;
“Aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, matanya yang dengannya dia melihat, lidahnya yang dengannya dia bercakap”.
Jika Nabi itu menjadi telinga, mata dan lidah Allah, maka Allah sajalah yang mendengar, melihat, bercakap.
Dialah juga yang dimaksudkan dengan dengan firmanNya kepada Nabi Musa;
“Aku sakit, tetapi engkau tidak mengunjungi Aku”.
Menurut ini, pergerakan badan orang-orang yang betul-betul beriman dengan Kesaan Allah itu adalah dari langit yang paling rendah itu, dan Akalnya dari langit yang lebih tinggi dari langit yang kedua itu.
Dari langit Akal itu dia naik ke atas ke tempat di mana makhluk tidak boleh naik lagi, yaitu Kerajaan Ketuhanan Yang Maha Esa,
Tujuh lapis dan setelah itu “Dia duduk di atas singgahsana” tauhid dan disitu “Memerintah” seluruh lapisan-lapisan langit itu.
Orang telah tamat pengembaraan sedemikian rupa, maka ayat ini boleh dipakai kepada dia; “Allah menjadikan Adam menurut bayanganNya” Apabila ayat ini direnungi dan difikirkan secara mendalam, maka diketahulah bahwa maksudnya adalah serupa dengan kata-kata;
“Akulah Yang Haq (Tuhan)”. “Maha suci Aku” atau sabda Nabi saw.
bahwa Allah berfirman;
“Aku sakit, tetapi engkau tidak mengunjungi Aku” dan “Akulah telinganya, matanya dan lidahnya”.
Baiknya sekarang kita hentikan pembahasan ini karena saya (Imam Ghazali) pikir saudara belum pernah mendengar lebih dari apa yang telah saya sampaikan ini
sari An dis.

DIRI DAN MAKNA 

DIRI DAN MAKNANYA


1. ALIF artinya tidak ada tuhan selain Allah

2. BA artinya yg awal dan yg akhir, yg buka dan yg tutup

3. THA artinya yg menerima taubat dari segala hambanya

4. TSA artinya yg maha menetapkan bagi semua mahluk

5. JIM artinya yg maha agung, dan terpuji serta suci akan seluruh nama namanya

6. KHA artinya yg haq, maha hidup, penyayang dan kekal

7. KHO artinya yg mengetahui akan seluruh perbuatan hamba hambanya

8. DAL artinya yg memberi balasan kepada hambanya baik atau buruk

9. DZAL artinya yg maha memiliki seluruh keagungan dan kemuliaan

10. RA artinya yg maha lembut terhadap hamba hambanya

11. ZA artinya yg merupakan hiasan hamba terhadap khaliknya

12. SIN artinya yg maha mendengar dan yg maha melihat

13. SYIN artinya hanya kepada Allah seorang hamba bersyukur

14. SHOD artinya yg maha benar akan setiap janji janjinya

15. DHOD artinya yg maha nampak dan menampakan seluruh tanda tanda

16. THO artinya yg maha adil dan maha bijaksana

17. DHZO artinya tidak beranak dan tidak diperanakan

18. 'AIN artinya yg maha mengetahui akan hamba hambanya

19. GHOIN artinya tempat pengharapan dari semua ciptaan

20. FA artinya yg maha menumbuhkan biji bijian dan tumbuh tumbuhan

21. QOF artinya yg maha kuasa atas segala mahluk

22. KAF artinya yg maha mencukupi dan tidak ada satupun yg setara dengan dia

23. LAM artinya yg maha kaya dan pemurah terhadap hamba hambanya

24. MIM artinya yg memiliki semua kerajaan

25. NUN artinya cahaya bagi langit dan bersumber pada cahaya arasy-nya

26. WAWU artinya tempat bergantung semua mahluk dan tidak dipersekutukan

27. HA artinya yg maha pemberi petunjuk kepada seluruh mahluknya

28. LAM ALIF artinya tidak ada tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya

29. HAMZAH artinya yg maha pemberi petunjuk kepada seluruh mahluknya

30. YA artinya kekuasaan Allah yg terbuka luas bagi seluruh mahluknya
-------------oOo------------
1. Didalam sulbi: MAUL HAYAT namanya (misrak kan nafas ke sulbi)

2. Dipohon kalam: MADI namanya (Nuk)

3. Dipucuk kalam: MANI namanya

4. Keluar kalam: MANIKAM namanya (jalil jalallah nama asli bayi)

5. Mula masuk: NUTFAH namanya

6. Umur satu bulan: RUH NABATI namanya (jalallah)

7. Umur tiga bulan: RUH JASMANI namanya

8. Umur lima bulan: RUH NAFSANI namanya

9. Umur tujuh bulan: RUH ROHANI namanya (tik tik tik)

10. Umur sembilan bulan: RUH IDHAFI namanya (haq haq memuji dirinya rabbun)

11. Keluar dari rahim: WALADAL INSAN AMINULLAH namanya

12. Umur tujuh hari: MUHAMMAD namanya

13. Umur empat puluh hari: MUHAMMAD IDHAFI namanya

14. Umur dua tahun: MUHAMMAD AINAL INSAN namanya

15. Umur tujuh tahun: MUHAMMAD SHOLATULLAH namanya

16. Umur sepuluh tahun: MUHAMMAD SHOLAWATULLAH namanya (detik nafas)

17. Umur empat belas tahun: MUHAMMAD KAMARULLAH namanya

18. Umur dua puluh lima tahun: MUHAMMAD AMINULLAH namanya

19. Umur tiga puluh lima tahun: MUHAMMAD SHIRATULLAH namanya

20. Umur empat puluh tahun: MUHAMMAD UZUNULLAH namanya

21. Umur empat puluh satu tahun: MUHAMMAD RASULULLAH namanya

22. Ketika isra'miraj: ABDULLAH namanya

23. Ketika dilangit: MUHAMMAD MUTLAK namanya

24. Ketika dimustawa: AHMAD namanya

25. Ketika umur enam puluh tiga tahun: KALAMULLAH namanya

26. Ketika kembali: RAHMATULLAH namanya

27. Ketika di mahsar: AL HASYIR namanya

28. Lebur kehadirat Allah: HABIBULLAH namanya

29. Nama yg terahasia: AHMAD ABUL QASIM namanya

30. Nama tiada huruf tiada suara: HAQ namanya (aslinya)

Itulah tiga puluh huruf, Tiga puluh ayat, Tiga puluh juz menjadi Al Qur'an dalam dirimu...

(Tuak ilahi)